360° Ülke Markası Modeli

 

Günümüzde ülke markalarını yönetebilmek için geliştirilen yaklaşımların tamamı ekonomi ve turizm odaklıdır. Bu kısıtlama, bir ülkenin diğer insanların tutum ve davranışlarını etkileyen diğer özelliklerini yakalamaya engel olur. Bu yüzden Ülke Markası çalışmalarının çoğunda ekonomik gelişmişliğe verilen dengesiz önem ve bir tür bölgesel yanlılık bulunmaktadır.

360° Ülke Markası Modeli ile mevcut yaklaşımlardan farklı olarak ülke markasının unsurlarını ekonomi ve turizm alanının çok ötesine taşıyıp çok boyutlu bir yaklaşım ortaya koyduk. Böylece ülke markalarını tüm yönleriyle ve isminde olduğu gibi 360 derece ele alan ilk modeli elde ettik.

 
 

Toplanan veri ile test edilip doğrulanan 360° Ülke Markası Modeline göre tüm ülke markaları Performans Özellikleri ve Kalıtsal Özelliklerden oluşmaktadır. Performans Özellikleri o milletin kurumları ve çabaları sonucu ortaya koydukları başarılar ve sonuçlara dair algıları içerir. Örneğin yaşam kalitesi, teknoloji ve bilimsel yetkinlik, adalet sistemi bunlardandır. Performans Özellikleri Yönetim, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji ile Spor ve Sanat şeklinde dört başlıktan oluşur.  

Kalıtsal Özellikler ise ülke insanlarının geçmişten ve atalarından devraldıkları ve bugün bunların nasıl algılandığı ile ilgilidir.Ülkede yaygın konuşulan dil, kültürel mirası koruma kapasitesi, tarihi geçmişi örnek gösterebiliriz. Kalıtsal Özellikler Tarih, Kültür, Yurt ve İnsan başlıklarından oluşmaktadır.

   

İşte bu yeni yol haritamızdır.